ขั้นที่ 3 ทำสัญญาและรับเงิน

1. เริ่มทำสัญญาสินเชื่อ

หลังจากได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ท่านสามารถกดปุ่มดำเนินการต่อเพื่อทำสัญญาและรับเงินสินเชื่อภายใน 24 ชม.

 

ทั้งนี้ คำขอสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจะมีผลภายใน 30 วัน โดยจะต้องทำสัญญาในช่วงเวลาดังกล่าว

สอบถามเงินทันเด้อ Money Thunder

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ

LINE: 

  • Facebook

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562-2564 บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด