ขั้นที่ 4 วิธีการชำระค่างวด

วิธีผ่อนชำระค่างวด
ท่านสามารถชำระค่างวดผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารต่างๆ ได้ 2 วิธี

ขั้นตอนการจ่ายค่างวด

ผ่านแอป SCB EASY 

1. เข้าสู่แอปเงินทันเด้อ กดปุ่ม สินเชื่อของท่าน

3. ระบบจะเข้าไปยังแอป SCB EASY อัตโนมัติ 

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

2. เลือกสินเชื่อที่ต้องการชำระค่างวดและ
กดปุ่ม
ชำระผ่านแอป SCB EASY  

4. ตรวจสอบรายละเอียด 

ก่อนกดปุ่ม ยืนยัน 

กดปุ่ม
สินเชื่อ
กรอก
จำนวนเงิน
ตรวจสอบ
ข้อมูล
กดชำระ
ค่างวด
 

ขั้นตอนการจ่ายค่างวด

ผ่านแอปธนาคารอื่นๆ

คุณจะได้รับ QR Code ที่ใช้ในการชำระหนี้เงินกู้

ผ่านใบแจ้งหนี้บนแอปเงินทันเด้อ และอีเมล

คลิกเลือกธนาคารเพื่อดูวิธีการชำระเงินผ่าน QR Code 

ไทยพาณิชย์

กสิกรไทย

กรุงไทย

ทหารไทย

ธนชาติ

สำหรับธนาคารที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น สามารถศึกษาข้อมูลได้จากแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคาร 

สแกน
QR Code

1. สแกน QR code ที่ปรากฏบนใบแจ้งหนี้บน

แอปเงินทันเด้อหรืออีเมล ด้วยแอปธนาคารที่คุณ

ต้องการใช้จ่ายค่างวด 

ตรวจสอบ
ชื่อผู้รับ

3. ตรวจสอบชื่อผู้รับเงิน
“บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด”

ระบุ
จำนวนเงิน

2. ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการ

บันทึก
ใบเสร็จ

4. ยืนยันการจ่ายเงิน
และบันทึกใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

 

สอบถามเงินทันเด้อ Money Thunder

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ

LINE: 

  • Facebook

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562-2564 บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด