ขั้นที่ 3 ทำสัญญาผ่อนสินค้า

slip.jpg

1. เริ่มทำสัญญา

หลังจากที่ท่านทราบวงเงินเปย์ทันเด้อแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าที่ร่วมกับเปย์ทันเด้อ เพื่อสั่งซื้อสินค้า

วงเงินสามารถทำสัญญาได้เพียงครั้งเดียว ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุัติ และมีอายุ 30 วัน

สอบถามเงินทันเด้อ Money Thunder

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ

LINE: 

  • Facebook

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562-2564 บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด