แบบสอบถามเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

1. คุณสะดวกชำระค่างวดผ่านช่องทางใดมากที่สุด
2. จุดรับชำระใดที่คุณสะดวกจ่ายค่างวดมากที่สุด

สอบถามเงินทันเด้อ Money Thunder

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ

LINE: 

  • Facebook

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด